Zum Inhalt springen
Rohdental Foto: SPD Hessisch Oldendorf
Rohdental Foto: SPD Hessisch Oldendorf
Rohdental Foto: SPD Hessisch Oldendorf
Sattler Foto: SPD Hessisch Oldendorf

Sven Sattler

Listenplatz 1

Knoche Foto: SPD Hessisch Oldendorf

Günter Knoche

Listenplatz 2

Jung Foto: SPD Hessisch Oldendorf

Sabine Dreßler-Jung

Listenplatz 3

Rodenbeck Foto: SPD Hessisch Oldendorf

Wilfried Rodenbeck-Dierßen

Listenplatz 4

Hücker Foto: SPD Hessisch Oldendorf

Astrid Hücker

Listenplatz 5

Brachmann Foto: SPD Hessisch Oldendorf

Christian Brachmann

Listenplatz 6

Davin Foto: SPD Hessisch Oldendorf

Dr. Julien Davin

Listenplatz 7

Micheal Estel

Listenplatz 8